Em Bé

Gói Em Bé 1:

 • Album 20x20cm - 10 tờ (20 trang)  2.400.000đ
 • Album 20x20cm - 15 tờ (30 trang)  3.000.000đ

 Quà Tặng:

 • 01 ảnh phóng 40x60cm ép gỗ laminate.
 • 01 túi da đựng album cao cấp.
 • Tặng file marquette album (size 800x1200 px), sau khi thanh toán hết hợp đồng.

 Quy Định:

 • Bé được chụp 5 - 7 bối cảnh
 • Trang điểm và làm tóc nhẹ nhàng cho mẹ và bé.
 • Thay trang phục miễn phí
 • Bố mẹ được chụp cùng bé tối đa 5 ảnh.
 • Thêm tờ album: 150.000đ/1 tờ.

Gói Em Bé 2:

 • Album 25x25cm - 10 tờ (20 trang)  3.000.000đ
 • Album 25x25cm - 15 tờ (30 trang)  3.900.000đ

 Quà Tặng:

 • 01 ảnh phóng 50x75cm ép gỗ laminate.
 • 01 túi da đựng album cao cấp.
 • Tặng file marquette album (size 800x1200 px), sau khi thanh toán hết hợp đồng.

 Quy Định:

 • Bé được chụp 5 - 7 bối cảnh
 • Trang điểm và làm tóc nhẹ nhàng cho mẹ và bé.
 • Thay trang phục miễn phí
 • Bố mẹ được chụp cùng bé tối đa 5 ảnh.
 • Thêm tờ album: 200.000đ/1 tờ.

Gói Em Bé 3:

 • Album 30x30cm - 10 tờ (20 trang)  4.200.000đ
 • Album 30x30cm - 15 tờ (30 trang)  5.400.000đ

 Quà Tặng:

 • 01 ảnh phóng 60x90cm ép gỗ laminate.
 • 01 túi da đựng album cao cấp.
 • Tặng file marquette album (size 800x1200 px), sau khi thanh toán hết hợp đồng.

 Quy Định:

 • Bé được chụp 5 - 7 bối cảnh
 • Trang điểm và làm tóc nhẹ nhàng cho mẹ và bé.
 • Thay trang phục miễn phí
 • Bố mẹ được chụp cùng bé tối đa 5 ảnh.
 • Thêm tờ album: 250.000đ/1 tờ.

 

Dịch vụ liên quan