Đại Gia Đình

Gói Đại Gia Đình 1: 2.800.000đ

 • Áp dụng gia đình tối đa: 10 thành viên
 • Trang điểm và làm tóc tối đa: 3 thành viên
 • Thay 2 trang phục miễn phí.
 • Tặng file ảnh chon in (size 800x1200px), sau khi thanh toán hết hợp đồng.
 • Giá 1 ảnh (15x21) : 75.000đ
 • Giá 1 ảnh (13x18) : 70.000đ

Những phát sinh ngoài hợp đồng ban đầu:

 • Thêm 1 thành viên chụp có trang điểm     : 100.000đ
 • Thêm 1 thành viên chụp không trang điểm:  50.000đ

Chụp ảnh gia đình

Gói Đại Gia Đình 2: 3.700.000đ

 • Áp dụng gia đình tối đa: 15 thành viên
 • Trang điểm và làm tóc tối đa: 4 thành viên
 • Thay 2 trang phục miễn phí.
 • Tặng file ảnh chon in (size 800x1200px), sau khi thanh toán hết hợp đồng.
 • Giá 1 ảnh (15x21) : 75.000đ
 • Giá 1 ảnh (13x18) : 70.000đ

Những phát sinh ngoài hợp đồng ban đầu:

 • Thêm 1 thành viên chụp có trang điểm     : 100.000đ
 • Thêm 1 thành viên chụp không trang điểm:  50.000đ

Chụp ảnh gia đình

Gói Đại Gia Đình 3: 5.000.000đ

 • Áp dụng gia đình tối đa: 20 thành viên
 • Trang điểm và làm tóc tối đa: 6 thành viên
 • Thay 2 trang phục miễn phí.
 • Tặng file ảnh chon in (size 800x1200px), sau khi thanh toán hết hợp đồng.
 • Giá 1 ảnh (15x21) : 75.000đ
 • Giá 1 ảnh (13x18) : 70.000đ

Những phát sinh ngoài hợp đồng ban đầu:

 • Thêm 1 thành viên chụp có trang điểm     : 100.000đ
 • Thêm 1 thành viên chụp không trang điểm:  50.000đ

Chụp ảnh gia đình

Nếu bạn muốn chụp ảnh gia đình siêu đẹp, hãy tham khảo một số bức ảnh gia đình ngay tại đây nhé >>>>>>>> Ảnh Gia Đình

Dịch vụ liên quan