Combo Em Bé

Combo Em Bé 1:

Giá cũ: 1.350.000 ₫

Giá     :   950.000 ₫

Gói Siêu Tiết Kiệm : Tiết kiệm 400.000đ

Chi tiết gói sản phẩm bao gồm :

 • 10 ảnh cỡ (15x21), phủ UV
 • 1 ảnh phóng gỗ cỡ (50x75)
 • Trang điểm làm tóc miễn phí cho bé
 • Bé được chụp 3 bối cảnh
 • Thay 3 trang phục miễn phí
 • Tặng file ảnh chọn in (size 800x1200px), sau khi thanh toán hết hợp đồng
 • Bố mẹ được chụp cùng bé 1 kiểu

Những phát sinh ngoài hợp đồng ban đầu:

 • Các ảnh lấy thêm cỡ 15x21cm:  45.000đ

Combo Em Bé 2:

Giá cũ:  855.000 ₫

Giá     :  700.000 ₫

Gói Siêu Tiết Kiệm : Tiết kiệm 155.000đ

Chi tiết gói sản phẩm bao gồm :

 • 5 ảnh cỡ (15x21), phủ UV
 • 1 ảnh phóng gỗ cỡ (40x60)
 • Trang điểm làm tóc miễn phí cho bé
 • Bé được chụp 2 bối cảnh
 • Thay 2 trang phục miễn phí
 • Tặng file ảnh chọn in (size 800x1200px), sau khi thanh toán hết hợp đồng
 • Bố mẹ được chụp cùng bé 1 kiểu

Những phát sinh ngoài hợp đồng ban đầu:

 • Các ảnh lấy thêm cỡ 15x21cm:  45.000đ

Combo Em Bé 3:

Giá cũ: 1.125.000 ₫

Giá     :   900.000 ₫

Gói Siêu Tiết Kiệm : Tiết kiệm 225.000đ

Chi tiết gói sản phẩm bao gồm :

 • 15 ảnh cỡ (15x21), phủ UV
 • Tặng 1 ảnh phóng gỗ cỡ (20x30)
 • Trang điểm làm tóc miễn phí cho bé
 • Bé được chụp 3 bối cảnh
 • Thay 3 trang phục miễn phí
 • Tặng file ảnh chọn in (size 800x1200px), sau khi thanh toán hết hợp đồng
 • Bố mẹ được chụp cùng bé 1 kiểu

Những phát sinh ngoài hợp đồng ban đầu:

 • Các ảnh lấy thêm cỡ 15x21cm:  45.000đ

Dịch vụ liên quan