Combo Ảnh Phóng

Combo 1:

Giá cũ: 1.350.000 ₫

Giá     : 1.150.000 ₫

Gói Siêu Tiết Kiệm : Tiết kiệm 200.000đ

Áp dụng tối đa cho gia đình 4 thành viên:

 • 10 ảnh 15x21cm phủ UV
 • 01 ảnh phóng 50x75cm ép gỗ laminate
 • Tặng file ảnh chọn in (size 800x1200px), sau khi thanh toán hết hợp đồng
 • Thay 1 trang phục miễn phí
 • Trang điểm và làm tóc cho 1 thành viên.

Những phát sinh ngoài hợp đồng ban đầu:

 • Thêm 1 thành viên chụp có trang điểm     : 100.000đ
 • Thêm 1 thành viên chụp không trang điểm:  50.000đ
 • Các ảnh lấy thêm cỡ 15x21cm                  :  60.000đ
 • Chụp ảnh gia đình

Combo 2:

Giá     : 1.125.000 ₫

Gói Siêu Tiết Kiệm : Tặng ảnh gỗ: 200.000đ

Áp dụng tối đa cho gia đình 4 thành viên:

 • 15 ảnh 15x21cm phủ UV
 • Tặng 01 ảnh phóng 20x30cm ép gỗ laminate
 • Tặng file ảnh chọn in (size 800x1200px), sau khi thanh toán hết hợp đồng
 • Thay 1 trang phục miễn phí
 • Trang điểm và làm tóc cho 1 thành viên.

Những phát sinh ngoài hợp đồng ban đầu:

 • Thêm 1 thành viên chụp có trang điểm     : 100.000đ
 • Thêm 1 thành viên chụp không trang điểm:  50.000đ
 • Các ảnh lấy thêm cỡ 15x21cm                  :  60.000đ

Chụp ảnh gia đình

Combo 3:

Giá cũ: 2.310.000 ₫

Giá     : 2.000.000 ₫

Gói Siêu Tiết Kiệm : Tiết kiệm 310.000đ

Áp dụng tối đa cho gia đình 6 thành viên:

 • 10 ảnh 15x21cm phủ UV
 • 02 ảnh phóng 60x90cm ép gỗ laminate
 • Tặng file ảnh chọn in (size 800x1200px), sau khi thanh toán hết hợp đồng
 • Thay 2 trang phục miễn phí
 • Trang điểm và làm tóc cho 2 thành viên.

Những phát sinh ngoài hợp đồng ban đầu:

 • Thêm 1 thành viên chụp có trang điểm     : 100.000đ
 • Thêm 1 thành viên chụp không trang điểm:  50.000đ
 • Các ảnh lấy thêm cỡ 15x21cm                  :  60.000đ

Chụp ảnh gia đình

Combo 4:

Giá cũ: 2.280.000 ₫

Giá     : 1.900.000 ₫

Gói Siêu Tiết Kiệm : Tiết kiệm 380.000đ

Áp dụng tối đa cho gia đình 6 thành viên:

 • 20 ảnh 15x21cm phủ UV
 • 01 ảnh phóng 60x90cm ép gỗ laminate
 • Tặng file ảnh chọn in (size 800x1200px), sau khi thanh toán hết hợp đồng
 • Thay 2 trang phục miễn phí
 • Trang điểm và làm tóc cho 2 thành viên.

Những phát sinh ngoài hợp đồng ban đầu:

 • Thêm 1 thành viên chụp có trang điểm     : 100.000đ
 • Thêm 1 thành viên chụp không trang điểm:  50.000đ
 • Các ảnh lấy thêm cỡ 15x21cm                  :  60.000đ

Chụp ảnh gia đình

Nếu bạn muốn chụp ảnh gia đình siêu đẹp, hãy tham khảo một số bức ảnh gia đình ngay tại đây nhé >>>>>>>> Ảnh Gia Đình

 

Dịch vụ liên quan