Chụp ảnh bầu

9 tháng 10 ngày là những trải nghiệm tuyệt vời và thiêng liêng của người mẹ...Mang nặng đẻ đau cũng là niềm hạnh phúc tột cùng mà thượng đến ban tặng cho người mẹ... Cũng chỉ một lần trong đời con nằm trong bụng mẹ, cũng chỉ một lần trong đời mẹ được cảm nhận từng bước phát triển lạ kỳ của thiên thần nhỏ bé... Chụp ảnh bầu lưu lại những hình ảnh ngọt ngào ấy là điều người mẹ trân trọng nhất...